Loading...
  • Sokolovská 689/115, budova Rustonka 1, Praha 8
  • Po + St 9:00 - 18:00, Út + Čt 9:00 - 17:00, Pá 9:00 - 15:00

Poradna Oční galerie: Jak využít příspěvky FKSP v oční optice k pořízení nových brýlí

Co to FKSP je a k čemu slouží?

FKSP je zkratka pro Fond kulturních a sociálních potřeb a jedná se o nástroj, který přispívá státním zaměstnancům na rekreaci či k úhradě určitých zdravotnických prostředků či služeb. V případě péče o zrak se jedná o zhotovení nových brýlí či nákupu kontaktních čoček. V tomto článku se zaměříme na možnosti využití FKSP v rámci oční optiky komplexně, co je potřeba si vyřídit a co očekávat.

Kdo má nárok čerpat?

Na čerpání FKSP mají nárok zaměstnanci všech organizačních složek a příspěvkových organizací, které zřizuje stát, kraj nebo obec. Jedná se o zaměstnance institucí, jakými jsou např. školy, zdravotnická zařízení, obecní úřady, policie, technické služby, úřady, státní podniky, soudy, ministerstva apod. Doporučujeme tedy, pokud jste státním zaměstnancem, kontaktovat účetní oddělení a informovat se o výši příspěvku vám poskytnutého.

Hurá, mám nárok na příspěvek. A co dál?

Dle § 4 odst. 2 vyhláška č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, že z fondu lze přispívat zaměstnancům, mimo jiné, na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, Příspěvek lze ovšem poskytnout pouze tehdy, pokud není plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem. To znamená, že příspěvek z fondu lze poskytnout pouze tehdy, pokud plnou úhradu za dioptrické brýle má hradit výhradně zaměstnanec.

Pokud si vyberete kompletní brýle ve vyšší ceně než je váš příspěvek, nezoufejte. Vašemu zaměstnavateli vystavíme fakturu na plnou částku a zbytek si doplatíte ze svého, takže nemusíte být automaticky limitováni cenou.

A co daňová úleva? Kdy je možná uplatnit?

Od daně jsou osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení. To znamená, že aby byl nepeněžní příspěvek na brýle osvobozen od daně, musí být pořízeny buď od zdravotnického zařízení, a pokud tomu tak není, musí být pořízeny na lékařský předpis. To znamená, že se pro uplatnění FKSP fondů musí jednat výhradně o dioptrické brýle anebo kontaktní čočky a ne brýle sluneční.

Pokud jsou tedy brýle pořízeny od zdravotnického zařízení, které je vedeno registru, jedná se o příjem osvobozený od daně na straně zaměstnance. Pokud nikoliv, je tento nepeněžní příjem na straně zaměstnance osvobozen pouze tehdy, pokud jsou brýle pořízeny na lékařský předpis. Na faktuře tato informace uvedena být nemusí, je ale nutné v případě potřeby prokázat skutečnosti, které k osvobození vedly.

Neváhejte, blíží se konec roku

Protože tento článek píši v půlce listopadu, doporučuji čtenářům, aby neváhali a zjistili si, zda mají ještě nějaké nevyčerpané rezervy, protože je škoda, aby tyto prostředky propadly, když na ně budete mít nárok. V Oční galerii máme širokou nabídku brýlí. Spolu s vámi zvolíme adekvátní brýlové čočky. Když budete mít svůj zrak v pořádku, budete spokojeni nejen vy, ale i váš zaměstnavatel a tím pádem bude fond čerpán správnou cestou.

Mikuláš Veselý, majitel